Keo Dán Và Chất Dính

Dung môi công nghiệp

thông tin liên hệ
Ông Trần Văn Khoát
- 0936 676 773

Keo cho ngành bao bì

Keo dán giấy đã qua phủ bóng  UV
Keo dán giấy đã qua phủ bóng UV
Keo sữa 3761
Keo sữa 3761
Keo sữa PVAC bồi giấy
Keo sữa PVAC bồi giấy
Keo hot melt cho ngành bao bì giấy
Keo hot melt cho ngành bao bì giấy
Keo cán màng
Keo cán màng
Keo hot melt dán tem mác
Keo hot melt dán tem mác
Keo PVA dạng bột
Keo PVA dạng bột
Keo hotmelt dán cạnh, dán đáy thùng carton giấy
Keo hotmelt dán cạnh, dán đáy thùng carton giấy
Keo nhiệt dán thùng carton
Keo nhiệt dán thùng carton