Keo Dán Và Chất Dính

Dung môi công nghiệp

thông tin liên hệ
Ông Trần Văn Khoát
- 0936 676 773

Keo cho ngành mây tre đan, thủ công mỹ nghệ

Keo hotmelt dán đệm
Keo hotmelt dán đệm
Keo sữa 278
Keo sữa 278
Keo sữa 276
Keo sữa 276
Keo VNP -3761
Keo VNP -3761