Keo Dán Và Chất Dính

Dung môi công nghiệp

thông tin liên hệ
Ông Trần Văn Khoát
- 0936 676 773

Keo cho ngành mây tre đan, thủ công mỹ nghệ

Keo hotmelt dán đệm
Keo hotmelt dán đệm
Keo VNP -3761
Keo VNP -3761
Keo sữa 278
Keo sữa 278
Keo sữa 276
Keo sữa 276