Keo Dán Và Chất Dính

Dung môi công nghiệp

thông tin liên hệ
Ông Trần Văn Khoát
- 0936 676 773

Keo Dán Và Chất Dính

Keo Dán Giày Dép
Keo Dán Giày Dép
Keo Sữa Dán Giấy
Keo Sữa Dán Giấy
Keo May Dán Giày Dép, Túi Xách
Keo May Dán Giày Dép, Túi Xách
Silicone chống dính
Silicone chống dính
Keo Sữa Dán Giấy
Keo Sữa Dán Giấy
Keo Dán Giày Dép
Keo Dán Giày Dép
Keo hot melt cho ngành bao bì giấy
Keo hot melt cho ngành bao bì giấy
Keo nến dạng thanh
Keo nến dạng thanh
Keo nóng chảy dán đế giày dép
Keo nóng chảy dán đế giày dép
Keo PVA dạng bột
Keo PVA dạng bột
Keo Epoxy
Keo Epoxy
Keo phun cho ngành gỗ, đệm, nội thất
Keo phun cho ngành gỗ, đệm, nội thất
Keo acrylic
Keo acrylic
Keo dán gáy vở
Keo dán gáy vở
Keo PU dán giày, dép
Keo PU dán giày, dép
Keo Latex (mủ ly tâm 6%)
Keo Latex (mủ ly tâm 6%)
Keo PVAC
Keo PVAC
Keo đa năng
Keo đa năng
Keo EVA 5840N
Keo EVA 5840N
Keo nóng chảy
Keo nóng chảy
Keo tự dính
Keo tự dính
Keo cho may mũ giày
Keo cho may mũ giày
Keo cho may mũ giày
Keo cho may mũ giày
Keo tự dính
Keo tự dính
Keo May Dán Giày Dép, Túi Xách
Keo May Dán Giày Dép, Túi Xách
Keo Sữa Dán Giấy
Keo Sữa Dán Giấy
Keo nóng chảy
Keo nóng chảy
Keo EVA 5840N
Keo EVA 5840N
Keo PVAC
Keo PVAC
Keo đa năng
Keo đa năng
Keo Latex (mủ ly tâm 6%)
Keo Latex (mủ ly tâm 6%)
Keo PU dán giày, dép
Keo PU dán giày, dép
Keo dán gáy vở
Keo dán gáy vở
Keo acrylic
Keo acrylic
Keo phun cho ngành gỗ, đệm, nội thất
Keo phun cho ngành gỗ, đệm, nội thất
Keo Epoxy
Keo Epoxy
Keo PVA dạng bột
Keo PVA dạng bột
Keo nóng chảy dán đế giày dép
Keo nóng chảy dán đế giày dép
Keo nến dạng thanh
Keo nến dạng thanh
Keo sữa 3761
Keo sữa 3761
Keo tự dính
Keo tự dính
Keo đa năng
Keo đa năng
Keo cán màng
Keo cán màng
Keo hot melt dán tem mác
Keo hot melt dán tem mác
Keo sữa 276
Keo sữa 276
Keo sữa 3761
Keo sữa 3761
Keo EVA bồi vải gốc nước
Keo EVA bồi vải gốc nước
Keo PU hệ nước dùng cho ngành da giầy
Keo PU hệ nước dùng cho ngành da giầy
Keo ghép gỗ
Keo ghép gỗ
Keo nóng chảy dùng cho ngành da giầy HM-5551
Keo nóng chảy dùng cho ngành da giầy HM-5551
Keo sữa GB 888
Keo sữa GB 888
Keo sữa 278
Keo sữa 278
Keo sữa 276
Keo sữa 276
Keo Sữa Dán Giấy
Keo Sữa Dán Giấy
Keo Dán Giày Dép
Keo Dán Giày Dép
Keo Dán Giày Dép
Keo Dán Giày Dép
Keo hot melt cho ngành bao bì giấy
Keo hot melt cho ngành bao bì giấy

Hóa Chất Công Nghiệp

Nước xử lý TPR
Nước xử lý TPR
Nước xử lý TPR
Nước xử lý TPR
Nước xử lý EVA
Nước xử lý EVA
Nước xử lý cao su
Nước xử lý cao su
Nước xử lý vải
Nước xử lý vải
Xăng công nghiệp
Xăng công nghiệp
Silicone chống dính
Silicone chống dính
Dung môi cao su RPO
Dung môi cao su RPO
Hóa chất Cyclohexanone (CYC)
Hóa chất Cyclohexanone (CYC)
MEK
MEK
Cồn công nghiệp
Cồn công nghiệp
Chất chống dính
Chất chống dính
Chất chống mốc
Chất chống mốc
Dung môi Axetol
Dung môi Axetol
Dung môi Toluwen
Dung môi Toluwen
Hóa chất Methylene Choloride (MC)
Hóa chất Methylene Choloride (MC)